Privacyverklaring

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Rutger Heijmerikx Fotografie aan (hierna: “Verantwoordelijke”). Verantwoordelijke gevestigd aan de Assendorperstraat 29 (8012 DE) te Zwolle en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 08177087.

Ik ben mij bewust van de rol die ik inneem volgens de "Wet Bescherming Persoonsgegevens". In deze verklaring leg ik aan u uit welke persoonlijke gegevens ik van u verzamel en wat ik met die gegevens doe.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. De privacyverklaring verklaart hoe ik met uw persoonlijke informatie om ga. Indien u niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dient u de website te verlaten.

Mijn verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 2 september 2018. U kunt de meest actuele versie van de privacyverklaring vinden onderaan de homepagina van mijn website.

Welke informatie verzamel ik van u?

Bij het plaatsen van een contactverzoek op mijn website zal worden gevraagd om uw naam, e-mailadres en eventueel de naam van uw bedrijf of het bedrijf waarvoor u werkt.

Voor gebruikersaccounts heeft u wanneer van toepassing een uitnodiging gekregen. Via een gebruikersaccount kunt u een overzicht van de afgenomen diensten bekijken.

Indien u mijn website bezoekt maar geen account of contactgegevens achterlaat, kan ik toch informatie van u verzamelen. Dit betreft informatie zoals welke browser u gebruikt, uw IP-adres, welk besturingssysteem u gebruikt en welke pagina’s u heeft bezocht op de website van Verantwoordelijke.

Daarnaast sla ik uw email adres en ip adres op wanneer u een foto download in de klantomgeving. Hierdoor kan ik vastleggen wie welke foto download en eventueel gebruikt voor doeleinden waar de foto niet voor bedoeld is. Daarnaast kan het zijn dat ik bij een foto optioneel een quitclaim optie biedt die vervolgns ook opslaat wie en met welk ip adres de quitclaim heeft 'ondertekent'.

Wat doe ik met de persoonlijke informatie die ik heb verzameld?

Ik gebruik de persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:

Doordat ik uw persoonlijke gegevens als e-mailadres en telefoonnummer heb, kan ik contact met u opnemen.

Ik kan uw gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden, zoals is toegestaan volgens de wet.

Ter verbetering van mijn dienstverlening. Ik gebruik uw persoonlijke informatie om de gebruikservaring te verbeteren.

Cookies

Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u mijn website bezoekt, verzamel ik basis technische informatie zoals via welke website u op onze website bent terechtgekomen, deze informatie is geanonimiseerd en dus niet naar u persoonlijk te herleiden. Tevens gebruikt deze website cookies om bezoekers technisch te ondersteunen wanneer men ingelogd is.

Wanneer u de cookies accepteerd door handmatig de cookies aan te zetten middels de aangeboden knop wanneer u de website bezoekt zal de bezoekersdata niet meer worden geanonimiseerd en wél tot u persoonlijk herleid kunnen worden.

Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologieën.

Verwijzingen naar andere websites

Deze privacyverklaring geldt alleen voor deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan bewerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘bewerkers’. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld het bedrijf welke de hosting van onze website verzorgt. De ‘bewerkers’ handelen onder verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke.

Persoonsgegevens zullen worden gedeeld met derden als verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is de persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging

Ik begrijp dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk is en ik zal uw persoonlijke informatie beschermen in lijn met normale procedures alsmede de wettelijke verplichtingen.

Zo heb ik passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Daarnaast gebruik ik alleen hardware waarbij de harde schijf middels encryptie is versleuteld en zal er op plekken met gedeelde WiFi netwerken altijd middels een zogeheten VPN verbinding worden gewerkt. Deze VPN omgeving wordt door verantwoordelijke zelf beheerd zonder tussenkomst van een derde partij.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de "Wet bescherming persoonsgegevens". Indien u een account aanmaakt op onze website kunt u zelf de door u verstrekte gegevens inzien en wijzigen. Tevens kunt u een overzicht bij ons opvragen en vragen deze te wijzigen of verwijderen door een e-mail te verzenden naar rutger@fotogra.af.